A-pentue

Syntynyt / born 14.7.2013
6 punaista pentua / 6 red puppies

Gogatsu Kensha No Anzu, female

Anzu 12 months

Gogatsu Kensha No Ayame, female

Ayame 12 months

Gogatsu Kensha No Arata, male

Arata 12 months

Gogatsu Kensha No Ayumu, male

Ayumu 'Chifu* 12 months

Ayumu *Chifu* 12 months

Gogatsu Kensha No Arashi, male

Arashi 12 months and totally out of coat

Gogatsu Kensha No Aikido

Aikido 12 months