B-pentue

10.4.2014 syntyi kaksi punaista narttupentua.

Gogatsu Kensha No Beniko, female

Gogatsu Kensha No Beniko 4 viikkoa

Gogatsu Kensha No Beniko 4 viikkoa

Gogatsu Kensha No Beniko ja Beni Yojo

Gogatsu Kensha No Beni Yojo, female

Gogatsu Kensha No Beni Yojo 4 viikkoa

Gogatsu Kensha No Beni Yojo 4 viikkoa

Gogatsu Kensha No Beni Yojo ja Beniko